аеропружність


аеропружність
-ності, ж., фіз.
Розділ прикладної механіки, в якому вивчається взаємодія пружної системи з потоком газу (повітря).

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.